Detacheren

Detacheren geldt wanneer een intermediair een werknemer ter beschikking stelt aan een opdrachtgever waarbij de duur van de detacheringsperiode en ook het aantal te werken uren per maand vooraf wordt vastgelegd. Ook de vergoeding voor de volledige termijn wordt vooraf vastgesteld. Detacheren biedt een gedetacheerde en een opdrachtgever meer zekerheid dan uitzenden.

Voordelen voor de werkgever om gebruik te maken van detacheringscontracten:

  • Optimale combinatie van flexibiliteit en zekerheid
  • Meer binding met flexibele werknemers
  • Geen administratieve lasten
  • Geen risico bij ziekte van de werknemer (begeleiding door Matsch)
  • Geen werkgeversverplichtingen