Integrale aanpak arbeidsmarkt nodig

ABU, Cedris, NRTO, OVAL en Summum.nu bieden oplossingen voor herziening arbeidsmarkt Vijf brancheorganisaties, die de spil zijn in transities op de arbeidsmarkt, komen vandaag met een gezamenlijk aanbod aan de politiek en een toekomstig kabinet om de arbeidsmarkt vlot te trekken: ‘Iedereen aan de slag’ is het adagium. Ieder op zijn of haar niveau. Het…

Lees verder

ABU en NBBU ondertekenen samenwerkingsovereenkomst met EURES Nederland

GEZAMENLIJK PERSBERICHT ABU – NBBU – EURES NEDERLAND ABU en NBBU ondertekenen vandaag een samenwerkingsovereenkomst met EURES (European Employment Services) Nederland. Meer samenwerking met EURES, het Europese samenwerkingsverband van publieke arbeidsvoorzieningen, maakt het mogelijk om in de toenemende vraag naar buitenlandse werknemers in Nederland te voorzien. Door de samenwerking wordt kennis en informatie over de…

Lees verder

ABU, ABN AMRO en UWV presenteren vernieuwende scenario’s voor de arbeidsmarkt van morgen

Flexibilisering, robotisering en digitalisering zorgen ervoor dat de wereld van werk verandert. Hoe gaan deze veranderingen eruitzien en hoe wordt het werk in 2026 georganiseerd? Hoe krijgt de productie invulling en wat betekent dat voor arbeidsrelaties? ABU, ABN AMRO en UWV hebben het initiatief genomen om samen met De Argumentenfabriek op zoek te gaan naar…

Lees verder

CAO Sociaal Fonds voor de Uitzendbranche algemeen verbindend verklaard

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de CAO Sociaal Fonds voor de Uitzendbranche (SFU) per 27 april 2016 algemeen verbindend verklaard. Het besluit geldt tot en met 30 juni 2016. Dit betekent dat alle uitzendondernemingen in Nederland een percentage van de loonsom aan SFU moeten afdragen. SFU financiert projecten die te maken hebben…

Lees verder

Persbericht: Aart van der Gaag vertrekt als voorzitter van de ABU

Aart van der Gaag (67) vertrekt per 1 juli a.s. als voorzitter van de ABU. Dit maakte hij vandaag tijdens de Algemene Ledenvergadering bekend. Na twintig jaar betrokken te zijn geweest bij de ABU wordt het, aldus Van der Gaag, ‘tijd voor een nieuwe voorzitter die ervoor gaat zorgen dat de ABU verder kan groeien…

Lees verder